Επιπλεγμένες Λοιμώξεις του Ουροποιητικού

Επιπλεγμένες Λοιμώξεις του Ουροποιητικού

Επιπλεγμένες Λοιμώξεις του ΟυροποιητικούΜε τον όρο Επιπλεγμένες Λοιμώξεις του Ουροποιητικού Συστήματος εννοούμε λοιμώξεις που εμφανίζουν λειτουργικές ή δομικές – ανατομικές διαταραχές (υπερτροφία προστάτη, νεοπλάσματα, ουρητηρικές ή ουρηθρικές στενώσεις, πολυκυστικοί νεφροί, νεφρολιθίαση κοκ). Η συχνότητα αυτών των λοιμώξεων ποικίλλει ανάλογα με την υποκείμενη ανατομική ανωμαλία. Ασθενείς με μια παροδική διαταραχή, όπως το πέρασμα ενός λίθου (πέτρας) από τον ουρητήρα, μπορεί να εμφανίσουν μόνο μία φορά λοίμωξη. Άλλοι ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φέρουν ουροκαθετήρα, μπορεί να εμφανίσουν συχνά υποτροπιάζουσες λοιμώξεις. Αυτοί ακριβώς οι ασθενείς διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο βακτηριαιμίας και σήψης, ειδικότερα εάν έχουν υποστεί πρόσφατο τραυματικό χειρισμό στο ουροποιητικό (πχ αιμορραγία του βλεννογόνου). Εξάλλου είναι γνωστό ότι το ουροποιητικό σύστημα αποτελεί την αρχική εστία μόλυνσης για το 10% των ασθενών που εισάγονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας με σηπτική καταπληξία.

Σοβαρές επιπλοκές στις επιπλεγμένες λοιμώξεις του ουροποιητικού παρουσιάζουν επίσης οι ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή είναι ανοσοκατεσταλμένοι. Η νεφρική ανεπάρκεια σε αυτούς τους ασθενείς οφείλεται συνήθως στην υποκείμενη ανατομική διαταραχή ή σε απότοκες καταστάσεις όπως η σηπτική καταπληξία και δεν πρόκειται για μια άμεση επιπλοκή της μόλυνσης αυτής καθαυτής . Η E.Coli παραμένει ο οργανισμός που συχνά απομονώνονται και στις επιπλεγμένες λοιμώξεις, ενώ με μικρότερη συχνότητα απομονώνονται μικρόβια όπως η Klebsiella, Serratia, Proteus mirabilis, Morganella morganii, Pseudomonas aeruginosa κοκ. Μύκητες (Candida Albicans) μπορούν να αναπτυχθούν στις ουροκαλλιέργειες κυρίως ασθενών που φέρουν ουροκαθετήρα, πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή λαμβάνουν επί μακρόν χρονικό διάστημα ευρέος φάσματος αντιβιοτικά. Οι επιπλεγμένες λοιμώξεις εκδηλώνονται με ένα ευρύ φάσμα κλινικών σημείων και συμπτωμάτων όπως της κυστίτιδας ή της πυελονεφρίτιδας.

Θεραπεία

Δείγμα ούρων για καλλιέργεια θα πρέπει να ληφθεί πριν από την έναρξη της αντιβιοτικής θεραπείας για κάθε ασθενή με υποψία επιπλεγμένης λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος. Οι ασθενείς με ανατομικές βλάβες στο ουροποιητικό εμφανίζουν συχνά πυουρία, ανεξάρτητα από την παρουσία βακτηριουρίας ή λοίμωξης και έτσι πυουρία από μόνη της δεν είναι διαγνωστική για ουρολοίμωξη.

Επιπλεγμένες Λοιμώξεις του Ουροποιητικού
ctfΕπιπλεγμένες Λοιμώξεις του Ουροποιητικού