Ομιλίες – Ανακοινώσεις

Ομιλίες – Ανακοινώσεις

 • 1 Iανουαρίου 2014 - έως σήμερα

  Α phase III, randomized, assessor-blinded, active-controlled, multicenter study of the efficacy and safety of APO-EPO as compared to Procrit when given subcutaneously to patients with anemia of chronic kidney disease stage 5D who are currently not on epoetin replacement therapy.

 • 13-17 Μαϊου 2014 Αλεξανδρούπολη, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας

  Τα επίπεδα της IL-6 σε ασθενείς με τελικό στάδιο ΧΝΑ υπό αιμοκάθαρση και ON_LINE αιμοδιαδιήθηση

 • 26-29 Σεπτεμβρίου 2013 Timisoara – Romania, 11th Congress BANTAO

  IL-6 Levels in Patients With End-Stage Renal Disease on Hemodialysis and On-Line Hemodiafiltration Treatment

 • 31 Μαϊου 2013 - 4 Ιουνίου 2013 Hong Kong, ISN World Congress of Nephrology

  Dipping Status Determines Nocturnal Natriuresis Independently οf Nighttime Blood Pressure and Volume

 • 27-31 Μαρτίου 2013 Αθήνα, 13ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο

  Γλυκαιμικοί δείκτες σε διαβητικούς ασθενείς με τελικού σταδίου χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

 • 1 & 2 Φεβρουαρίου 2013 Αθήνα, 22ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α.

  «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ., «Νεωτερίστικες Προσεγγίσεις για την Αρτηριακή Υπέρταση. Aνοσολογικοί Μηχανισμοί»

 • 2013 Ελληνική Νεφρολογία

  «Μικρολευκωματινουρία και καρδιαγγειακός κίνδυνος: Πως και Γιατί;»

 • 29 & 30 Νοεμβρίου 2012 Θεσσαλονίκη, 84η Επιστημονική Συνάντηση Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας

  «Νεφρωσικό Σύνδρομο από Νόσο Ελαχίστων Αλλοιώσεων σε ασθενή με Προυπάρχουσα Μεσαγγειουπερπλαστική Νεφρίτιδα του Λύκου»

 • 24-27 Mαίου 2012 Paris – France, 49th ERA – EDTA

  Cinacalcet vs. Paricalcitol in Hemodialysis Patients

 • 10-13 Mαίου 2012 Κυλήνη, 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας

  Συγκριτική μελέτη Cinacalcet έναντι Paricalcitol σε ασθενείς υπο αιμοκάθαρση

 • 22-24 Μαρτίου 2012 Αθήνα, 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής

  Καθυστερημένη Επαναγγείωση Μονήρους Νεφρού μετά από Θρόμβωση Ενδονάρθηκα της Σύστοιχης Νεφρικής Αρτηρίας

 • 13-15 Οκτωβρίου 2011 Chalkidiki - Greece, 10th Congress BANTAO

  Hemoglobin Variability in Hemodialysis Patients Comparing Four Different Erythropoietin Stimulating Agents

 • 13-15 Οκτωβρίου 2011 Chalkidiki - Greece, 10th Congress BANTAO

  Nocturnal Natriuresis in Relation to the Circadian Phenotype of Arterial Blood Pressure

 • 16-17 Σεπτεμβρίου 2011 Toronto, 10th Anniversary, Prevention in Renal Disease

  Effectiveness of erythropoiesis – stimulating factors in dialysis patients

 • 16-17 Σεπτεμβρίου 2011 Toronto, 10th Anniversary, Prevention in Renal Disease

  Cardioprotective role of aliskiren in patients with chronic kidney disease

 • Απρίλιος - Ιουνιος 2011 Ελληνική Νεφρολογία

  «Αποτελεσματικότητα των παραγόντων που διεγείρουν την αιμοποίηση σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς»

 • 4 & 5 Φεβρουαρίου 2011 Αθήνα, 20ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α.

  «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. «Τα Αρνητικά Αποτελέσματα των Μελετών Θεραπείας της αναιμίας στη ΧΝΝ Οφείλονται στη Δόση της Ερυθροποιητίνης ή στο Επίπεδο του Αιματοκρίτη»

 • 2011 Renal Failure

  «Efficacy of hemopoietic-stimulating factors in patients undergoing chronic hemodialysis»

 • 2-5 Ιουνίου 2010 Κώς, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας

  Ο καρδιοπροστατευτικός ρόλος της αλισκιρένης σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

ctfΟμιλίες – Ανακοινώσεις