Επιστημονική δραστηριότητα

3 & 4 Φεβρουαρίου 2017 Αθήνα

26ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

28 - 31 Μαϊου 2015 Λονδίνο

London LII ERA – EDTA Congress

6 & 7 Φεβρουαρίου 2015 Αθήνα

24ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

12 - 14 Mαρτίου 2014 Αθήνα

89η Επιστημονική Συνάντηση Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας

14 & 15 Νοεμβρίου 2013 Θεσσαλονίκη

86η Επιστημονική Συνάντηση Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας

1 & 2 Φεβρουαρίου 2013 Αθήνα

22ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

1 - 3 Σεπτεμβρίου 2012 Κύθηρα

ΙΧ Κυθηραϊκές Ημέρες Υπέρτασης και Νεφρολογίας

13 - 15 Οκτωβρίου 2011 Χαλκιδική

Greece 10th Congress BANTAO

23 - 26 Ιουνίου 2011 Πράγα

Czech Republic XLVIII ERA – EDTA Congress

5 - 8 Μαίου 2011 Χαλκιδική

Greece Leading Innovative Vascular Education

19 - 23 Ιανουαρίου 2011 Αθήνα

5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας

5 & 6 Φεβρουαρίου 2010 Αθήνα

19ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α.«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

6 & 7 Φεβρουαρίου 2009 Αθήνα

18ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α.«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

3 - 5 Φεβρουαρίου 2006 Αθήνα

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας

5 & 6 Φεβρουαρίου 2016 Αθήνα

25ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

12 &13 Mαρτίου 2015 Αθήνα

89η Επιστημονική Συνάντηση Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας

13 - 17 Μαίου 2014 Αλεξανδρούπολη

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας

31 Ιανουαρίου & 1 Φεβρουαρίου 2014 Αθήνα

23ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

31 Μαίου 2013 – 4 Ιουνίου 2013 Hong Kong

ISN World Congress of Nephrology

29 & 30 Νοεμβρίου 2012 Θεσσαλονίκη

84η Επιστημονική Συνάντηση Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας

3 & 4 Φεβρουαρίου 2012 Αθήνα

21ο Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

13 Oκτωβρίου 2011 Χαλκιδική

 Chalkidiki – Greece ERA – EDTA: Vasculitides

19 & 20 Μαϊου 2011 Πάτρα

Greece ERA – EDTA: Νew Trends in Pathogenesis and Treatment of Glomerular Diseases

4 & 5 Φεβρουαρίου 2011 Αθήνα

Ετήσιο Σεμινάριο Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

2 - 5 Iουνίου 2010 Κώς

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας

9 &10 Οκτωβρίου 2009 Θεσσαλονίκη

1ο Διεθνές Συνέδριο «Εξελίξεις στην διαβητική Νεφροπάθεια»

30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2008 Αθήνα

29ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

ctfΕπιστημονική δραστηριότητα