Νεφρολογικές υπηρεσίες στο ιατρείο

Νεφρολογικές υπηρεσίες στο ιατρείο

Νεφρολογικές υπηρεσίες στο ιατρείο

Κατόπιν συνεννόησης, οι ασθενείς μπορούν να απευθυνθούν στο ιατρείο νεφρολογίας και υπέρτασης για πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων όπως:

♦ Αρτηριακή υπέρταση

♦ Σακχαρώδη διαβήτη με νεφρική προσβολή (διαβητική νεφροπάθεια)

♦ Οξεία νεφρική ανεπάρκεια

♦ Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε οποιοδήποτε στάδιο και των επιπλοκών αυτής (αναιμία, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, οστική νόσο).

♦ Προετοιμασία για ένταξη σε εξωνεφρική κάθαρση (αιμοκάθαρση)

♦ Αιματουρία – Λευκωματουρία

♦ Νεφρωσικό – Νεφριτιδικό σύνδρομο

♦ Σπειραματονεφρίτιδες με δυνατότητα βιοψίας

♦ Νεφρολιθίαση (διερεύνηση λίθων και θεραπεία πρόληψης αυτών)

♦ Λοιμώξεις ουροποιητικού (ανώτερου, κατώτερου, υποτροπιάζουσες κυστίτιδες)

♦ Επίκτητο ή Συγγενή μονόνεφρο

♦ Κυστικά νοσήματα και πολυκυστική νόσο νεφρών

Νεφρολογικές υπηρεσίες
ctfΝεφρολογικές υπηρεσίες στο ιατρείο